side-area-logo

Milí rodičia, vítame Vás na stránke detských jasličiek Drobček.

Jasle Drobček
Súkromné jasle a škôlka v Lamači
Naše jasličky sú súkromné detské jasle, pre detičky od 6 mesiacov do 4 rokov. Nachádzajú sa v tichom prostredí so záhradou na Heyrovského ulici číslo 2 v Bratislave – Lamači.

Deti sú rozdelené do dvoch skupín podľa veku. Mladšie batoľatá (od 6 mesiacov do 23 mesiacov) a staršie batoľatá (od 24 mesiacov do 4 rokov). Starostlivosť o detičky je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa. Tím sestričiek zabezpečuje deťom rovnakú starostlivosť a opateru ako v jeho rodine. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa, režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova. Prostredie a celková atmosféra navodzuje pocit domova. Jasličky sa nachádzajú v tichom prostredí rodinného domu so záhradou.

Zariadenie je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Vybavenie jasličiek spĺňa všetky materiálno technické požiadavky pre prevádzkovanie detských jaslí v zmysle zákona, č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, č. 521/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská.