side-area-logo

Rodinná starostlivosť, občianske združenie

Malé Leváre 192, 908 74 Malé Leváre
Kontakt: Zuzana Gumbirová dipl.s.
Tel.: 0905 788 167

Rodinná starostlivosť, o.z. je registrované do zoznamu príjmateľov 2% na rok 2023
Číslo účtu: ČSOB banka, IBAN: SK67 7500 0000 0040 2768 8421
IČO: 51 259 621

Stanovy: Stanovy_obcianske_zdruzenie_Rodinna_starostlivost_10022017.doc