side-area-logo

Cenník za starostlivosť a pobyt v jasliach, stravu a ostatné služby

Cenník

Celodenný pobyt 5 dní v týždni
450,00 € / mesiac
Celodenný pobyt 4 dni v týždni
430,00 € / mesiac
Celodenný pobyt 3 dni v týždni
410,00 € / mesiac
Poldenný pobyt 5 dní v týždni
395,00 € / mesiac
obed sa zabezpečuje na základe dohovoru
Poldenný pobyt 4 dni v týždni
380,00 € / mesiac
obed sa zabezpečuje na základe dohovoru
Poldenný pobyt 3 dni v týždni
360,00 € / mesiac
obed sa zabezpečuje na základe dohovoru
Celodenný pobyt 5 dní v týždni (dieťa od 6 do 12 mesiacov)
495,00 € / mesiac
Celodenný pobyt 4 dní v týždni (dieťa od 6 do 12 mesiacov)
480,00 € / mesiac
Celodenný pobyt 3 dní v týždni (dieťa od 6 do 12 mesiacov)
460,00 € / mesiac
Cena za stravu
4,50 € / 1 deň
desiata: 0,60 EUR, obed – polievka a hlavné jedlo: 3,30 EUR, olovrant: 0,60 EUR, v cene je zahrnutý pitný režim
Cena za stravu (dieťa od 6 do 12 mesiacov)
5,30 € / 1 deň
desiata: 1,00 EUR, obed: 3,30 EUR, olovrant: 1,00 EUR
V prípade prípravy diétnej stravy sa cena stanovuje na základe druhu diéty po dohovore s rodičom
Plienky na celý deň
40,00 € / mesiac
ak si rodič praje zabezpečiť plienky, poplatok sa vždy účtuje za predchádzajúci mesiac
Plienky na spanie
20,00 € / mesiac
ak si rodič praje zabezpečiť plienky, poplatok sa vždy účtuje za predchádzajúci mesiac
Adaptačný pobyt 1 hodina
8,00 € / hodina
Adaptačný pobyt pol dňa
15,00 €
Adaptačný pobyt celý deň
25,00 €

Adaptácia dieťaťa

Zariadenie starostlivosti od deti do troch rokov veku dieťaťa – detské jasle Drobček

Cenník pre adaptáciu:

Pobyt dieťatka v našich jasličkách začína adaptáciou na prostredie a kolektív. Prebieha postupne a čas sa predlžuje podľa toho ako sa dieťa správa (či je plačlivé veľa či úzkosť za miminou je veľká) z pravidla sa dieťa adaptuje do 2-3 týždňov.

Nastavenie času adaptácie:

1.

Cena počas adaptácie s rodičom 1 týždeň je 8,00 EUR za každú začatú hodinu realizuje sa v čase od 16:00 hod do 17.00 hod. Prosíme rodičov, aby v tomto týždni s dieťaťom chodil len 1 rodič. Musíme brať do úvahy, že vstupuje do herničky kde sú už detičky ktoré navštevujú naše jasličky a pre ne je to tiež nový človek ktorý narušuje ich zabehnuté prostredie.

2.

Dieťatko začína chodiť do jasličiek už samé bez rodiča 2 týždeň v čase od 9:45 do 10:45 čas sa predlžuje podľa toho ako dieťatko reaguje .Ďalší deň – čas doby sa dohovorí vždy operatívne podľa reakcie dieťaťa. Cena za 1 hodinu 8,00 EUR pobytu dieťaťa v jasličkách.

3.

Tento čas nastavujeme, tak aby dieťatko už strávilo v jasličkách celé dopoludnie do obedného spánku prípadne už celý deň.

Cena za celý deň
25,00 € / deň
Desiata
1,00 €
Obed
3,30 €
Olovrant
1,00 €
Strava na celý deň
5,30 € / deň

Za stravu sa účtuje podľa toho ako a koľko krát začne dieťa v jasliach papať.

Vyúčtovanie sa realizuje po ukončení adaptácie.

Prosíme rodičov, aby si priniesli prezuvky pre seba aj dieťa pre dieťa čaj, vodu na pitie, plienky na prebalenie, ďalej budú postupovať podľa inštrukcii sestier a opatrovateliek.

Prosíme rodičov, aby na adaptáciu spolu s dieťaťom chodil vždy len jeden z rodičov.

Ostatné informácie

V prípade potreby iného programu starostlivosti ako je uvedený v cenníku sa doba a cena dohovorí individuálne.

Možnosť čerpania rodičovského príspevku do 3 rokov dieťaťa vo výške 280,00 € na mesiac, ktorý poskytuje Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny SR na starostlivosť o dieťa.

Príklad: Pri sume 340,00 € za starostlivosť o dieťa a uplatnení 280,00 € rodičovského príspevku, rodič platí mesačne 60,00 € za starostlivosť o dieťa, ktoré navštevuje jasličky jeden mesiac 5 krát do týždňa.

Suma za pobyt dieťaťa sa uhrádza mesiac vopred k 4. kalendárnemu dňu v hotovosti alebo na účet prevodným príkazom.

Suma za stravu sa účtuje za predchádzajúci mesiac, v prípade neprítomnosti dieťaťa sa stravné neúčtuje.

Pri nástupe do detských jaslí sa uhrádza zápisné vo výške 100,00 EUR, ktoré sa pred ukončením doby dohovorenej v zmluve za starostlivosť a pobyt dieťaťa odpočíta od poslednej platby.

V prípade predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do jaslí ako je dohodnuté v zmluve, zápisné sa nevracia a je použité pre stratu spojenú s časom potrebným na doplnenie miesta.

Zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s a ich rodinný prislušnikovia mozu vyuzivat zlavu 10% z cien sluzieb.

v Bratislave dňa : 1.2.2024

Zuzana Gumbirová dipl.s.
riaditeľka jaslí