side-area-logo

Ako zapísať dieťa do jasličiek

Ak ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do našich jasličiek, je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu: info@jasledrobcek.sk

Rodičia, ktorí sa rozhodujú alebo sa už rozhodli zapísať dieťa do nášho zariadenia, sa môžu prísť pozrieť osobne, každý pracovný deň na základe dohovoru na telefónnom čísle +421 905 788 167.

Prihláška na stiahnutie:

Word: Detské_jasle_DROBČEK_Sĺňavská_5_82106_Bratislava.docx

PDF: Detské_jasle_DROBČEK_Sĺňavská_5_82106_Bratislava.pdf

Pri zápise prosíme priniesť:
  • kópiu zdravotného preukazu
  • písomné vyjadrenie o tom, kto môže dieťa z jasličiek vyzdvihnúť (meno, priezvisko, vzťah k dieťaťu, číslo OP)
  • potvrdenie od detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať detské kolektívne zariadenie

Pri zápise uzatvoríme zmluvu o poskytovaní služieb v detských jasliach.

Adaptačná doba dieťaťa

Po zápise dieťaťa, je vhodné dohodnúť si dobu návštev jasličiek na 1-2 hodiny v priebehu dňa, spolu s rodičom. Táto doba je dôležitá pre adaptáciu dieťaťa na prostredie a personál. Dĺžka adaptačnej doby závisí od potrieb dieťaťa, najviac však 2 týždne. Dieťa navštevuje jasličky spolu s rodičom, ďalej sa jeho pobyt bez rodiča pomaly predlžuje (každý deň o hodinu alebo podľa správania sa dieťaťa).