side-area-logo

O našich jasličkách

Súkromné detské jasličky DROBČEK sú zariadením, ktoré poskytuje starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 4. roka dieťaťa.

Jasličky majú celodennú starostlivosť s prevádzkovou dobou od 7:00 do 17:00 hod.

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou počas celého roka, podľa počtu voľných miest.

Priestor je rozdelený na herne s jedálenským kútikom, samostatné spálne, izolačnú miestnosť, hygienické zariadenie a šatňu.

Herne sú funkčne rozdelené na časť, v ktorej sa deti hrajú, časť kde prebieha výchovno-vzdelávací proces a na časť jedálenskú.

Spálničky sú samostatné, detičky sa uspávajú čítaním rozprávok alebo uspávankou. Dbáme na správnu teplotu a vlhkosť vzduchu. V letných mesiacoch sa teplota reguluje riadenou klimatizáciou, ktorá sa spustí pred uložením detí k spánku. Počas spánku detí je však vypnutá. Posteľná bielizeň je pravidelne menená raz do týždňa alebo podľa potreby.

Nábytok a zariadenie je prispôsobené veku dieťaťa a spĺňa normy EÚ pre detský nábytok.

Tím detských sestričiek zabezpečuje deťom rovnakú starostlivosť a opateru ako v jeho rodine. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa, režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova.

Prostredie a celková atmosféra navodzuje pocit domova. Jasličky sa nachádzajú v tichom prostredí rodinného domu so záhradou.

Detičky sú rozdelené podľa veku do skupín, mladších batoliat od 6 mesiacov do 23 mesiacov a starších batoliat od 24 mesiacov do 4 rokov.

Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno – vzdelávací proces je zameraný na rozvoj telesný a duševný, ktorý je prispôsobený veku dieťaťa.

Vychádzame z myšlienky, že dieťa je individuálna bytosť a vnímame ho ako bytosť jedinečnú, ktorá potrebuje láskyplný záujem a preto prihliadame na jeho fyzické potreby, dušu, zdravie a talent.

Preto našich drobčekov neučíme veci, ktoré patria do škôlky. Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú prirodzené ich veku .

Hráme sa do sýtosti a popri hre ich učíme podieľať sa na každodennom živote. Všetky činnosti motivujeme hrou. Nakoľko toto obdobie dieťaťa ja aj obdobím vzdoru, snažíme sa dieťa doviesť k činnosti pomocou riekaniek. Napríklad: mydlo robí bublinky, keď umývam si ručičky a pod.

biskupice1
Pokyny pre rodičov
Prosíme rodičov, aby dodržiavali denný harmonogram, najmä príchod a odchod dieťaťa. V prípade zmeny sa treba individuálne dohodnúť s detskou sestričkou.

Pri príjme dieťaťa treba informovať sestričku o zmene zdravotného stavu. Ak sa zdravotný stav dieťaťa zmení po príchode do jaslí, sestričky ho okamžite izolujú od ostatných detí.

Prosíme rodičov, aby tieto ustanovenia dodržiavali. Zabezpečíme tým príjemnú atmosféru a nenarušíme denné činnosti našich jasličiek. Obzvlášť najmenšie deti reagujú na rušivé momenty počas dňa veľmi citlivo.

Ciele výchovno – vzdelávacieho programu detí
  • Rozvoj a podpora zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa ako jedinečnej individuality.
  • Sociálne návyky: zaradenie dieťaťa do kolektívu a spoločnosti, naučiť ho správať sa v kolektíve a schopnosť vytvoriť si v ňom svoje miesto, na tvorbu sociálnych väzieb
  • Hygienické návyky: podpora pri osvojovaní si základných hygienických návykov.
  • Stravovacie návyky: podpora pri osvojovaní si stravovacích návykov, samostatné pitie z pohárika, samostatné jedenie, výchova k stolovaniu a k zdravému spôsobu stravovania.
  • Jazyková podpora: dôraz na rozvoj reči a slovnej zásoby formou riekaniek, pesničiek a rýmovačiek.
  • Podpora a rozvoj jemnej motoriky a kreativity: kreslenie, maľovanie, vymaľovávanie, lepenie, strihanie.
  • Fyzické aktivity a rozvoj motoriky: podpora pri prvých krokoch, lezení, sedení, pri samostatnej chôdzi, pri behaní, pri skákaní, formou pohybových hier, cvičení, prechádzok.
  • Kreativita: hudobná výchova, spievanie pesničiek, používanie malých hudobných nástrojov, koordinácia pohybu tela a hudby pomocou tanca.
  • Podpora rozvoju myslenia: veku zodpovedajúce hry ako sú priraďovanie tvarov a farieb k predmetom.

Všetky činnosti sa realizujú s prihliadnutím k veku a schopnostiam dieťaťa.