side-area-logo

Výchovno vzdelávací program

Výchovno-vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek dieťaťa učenie sa formou hier.

Výchovné zamestnanie prebieha v čase od 09:30 do 10:30 hod.

Pondelok

Anglický jazyk: učenie sa hravou formou

Utorok

Výtvarná výchova: učenie sa pracovať s pastelovými, vodovými farbami, omaľovávanie, vyfarbovanie, určenie farby, lepenie

Streda

Pohybová výchova: hry sú zamerané na rozvoj hrubej motoriky, aktívny pohyb podporuje zdravý telesný a duševný vývoj dieťaťa
Hudobná výchova: zoznamovanie sa hudobnými nástrojmi, kombinácia rytmu a pohybu

Štvrtok

Anglický jazyk: učenie sa formou hier

Piatok

Činnosti zamerané na rozvoj jemnej motoriky, učíme sa hmatom, navliekanie šnúrok, vkladanie predmetov do správneho tvaru